درباره ما

تکنولوژی نانو

با نانوگرین تکنولوژی روز نانوی دنیا در اختیارتان خواهد بود. چه برای مصارف روزانه بخواهید از محصولات نانو استفاده کنید و چه نیازمند تامین تجهیزات آزمایشگاهی باشید و چه نیاز به دسترسی به دستگاه‌های آنالیز داشته باشید نانوگرین همراه شماست.

 

چشم انداز

مجموعه فعالیت های نانوگرین موجب رونق اقتصادی در فضای تولید محصولات و کالاهای خاص و بی نیازی از واردات این قبیل محصولات متکی بر فناوری های نانو خواهد شد.

نانوگرین زیرمجموعه مبنا (مشاوران به آور نانوی امید) است