سبد خرید

جستجو

رزونانس مغناطیسی هسته

رزونانس مغناطیسی هسته

توضیحات

نانوگرین خدمات مختلف مرتبط با دستگاه رزونانس مغناطیسی هسته ارائه می دهد.

آزمایشگاه مربوطه: خدمات ازمایشگاهی

نام دستگاه: فارسیلاتین: رزونانس مغناطیسی هسته  Nuclear Magnetic Resonance

مدل دستگاه: Bruker AVANCE3 3-300MHz

سال ساخت: 1392

سال خرید: 1393

خاصیتهای قابل اندازه گیری: مکانیکی , فیزیکی , شیمیایی , ساختار , اندازه

زمینه های کاربردیمهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی