PH متر رومیزی AZ 86502

PH متر رومیزی AZ اندازه گیری PH/ºC در یک دستگاه کارآمد.
اتو کاليبره درپنج نقطه برای PH
دارای CD نرم افزار
ثبت 99 حافظه با زمان و تاريخ
قابليت اتصال به كامپيوتر بهمراه پورت RS232
بهمراه ست بافر 4-7-10 و همچنین استاندارد 1413

 

PH متر رومیزی AZ 86502

PH متر رومیزی AZ اندازه گیری PH/ºC در یک دستگاه کارآمد.
اتو کاليبره درپنج نقطه برای PH
دارای CD نرم افزار
ثبت 99 حافظه با زمان و تاريخ
قابليت اتصال به كامپيوتر بهمراه پورت RS232
بهمراه ست بافر 4-7-10 و همچنین استاندارد 1413

 

توضیحات

PH متر رومیزی AZ اندازه گیری PH/ºC در یک دستگاه کارآمد.
اتو کالیبره درپنج نقطه برای PH
دارای CD نرم افزار
ثبت ۹۹ حافظه با زمان و تاریخ
قابلیت اتصال به کامپیوتر بهمراه پورت RS232
به مراه ست بافر ۴-۷-۱۰ و همچنین استاندارد ۱۴۱۳