سبد خرید

جستجو

PH متر قلمی AZ 8689

PH متر قلمی AZ 8689

توضیحات

اندازه گیری PH/ºC .
اتو کالیبره در سه نقطه 4-7-10
تبدیل دما از C° به F°
به همراه ست بافر 4-7.
قابلیت تعویض الکترود